Edukacja

Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,  uprawnienia pedagogiczne oraz szerokie spektrum zainteresowań umożliwiają prowadzenie:

  • Zajęć rytmicznych/umuzykalniających (dla dzieci w wieku 1 – 10)
  • Festynów, zabaw, bali dla dzieci (wraz z animacją)
  • Koncertów dla dzieci
  • Warsztatów muzycznych i filmowych